DOKUMEN PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PENGADAAN BARANG